озділ 14

Найпоширенішою формою є розрахунки покритими акредитива­ми (див. рис. 4).

Відзивний акредитив може бути змінений чи анульований бан-ком-емітентом без попереднього узгодження з постачальником (на­приклад, відмова банку-емітента гарантувати платежі акредитиву). Усі розпорядження про зміну умов відзивного акредитиву плат­ник може давати постачальнику тільки через банк-емітент, який повідомляє банк постачальника (виконуючий банк), а той уже в свою чергу - постачальника. Але виконуючий банк повинен оплати­ти документи, що відповідають умовам акредитиву, виставлені поста­чальником і прийняті банком постачальника до отримання останнім повідомлення про зміну чи анулювання акредитиву.

Безвідзивний акредитив не може бути анульований чи зміне­ний без згоди постачальника, на користь озділ 14 якого він відкритий.

Постачальник може достроково відмовитися від використання акредитиву, якщо це передбачено умовами акредитиву.

Ділимий акредитив передбачає виплату експортерові певних узгоджених у контракті сум після кожної часткової поставки.

Неділимий акредитив передбачає, що вся належна експортерові сума буде виплачена після завершення всіх поставок чи після остан­ньої часткової поставки. Такий акредитив захищає інтереси покуп­ця.

Для експортера найвигіднішим акредитивом є акредитив без-відзивний, підтверджений, ділимий.

Відновний (револьверний) акредитив передбачає, що протягом терміну використання акредитиву його сума відновлюється, як тільки імпортер відшкодує банкові, який відкрив акредитив, здійснені за ним платежі експортеру. Такий акредитив використовується зви­чайно, коли озділ 14 імпортер проводить регулярні закупівлі товарів уданого експортера чи коли реалізується періодична поставка певних партій товарів через узгоджені проміжки часу.

Акредитив за своєю природою є угодою, відокремленою від контракту купівлі-продажу, і банки не відповідають за порушення умов контракту кимось із контрагентів. Банк відкриває акредитив, тобто бере на себе певні зобов'язання, на основі інструкцій імпортера-наказодавця. Ці інструкції складаються згідно з умовами контракту купівлі-продажу. Тому у контракті повно та чітко повинні бути визначені всі умови майбутнього акредитиву, зокрема: • коли імпортер має дати своєму банкові інструкції щодо відкриттяdocumentbaaexoj.html
documentbaafeyr.html
documentbaafmiz.html
documentbaaftth.html
documentbaagbdp.html
Документ озділ 14